Notice: Undefined variable: sectionTitle in /users/zalohovane/7126/cernilov.eu/subdomeny/old/templates/ja_purity/index.php on line 102

Upozornění

Obec Černilov spustila nový web. Prezentace knihovny a hasičů se na něj přesunou v nejbližších dnech. Prozatím jim zůstává původní vzhled i funkčnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: Creating default object from empty value in /users/zalohovane/7126/cernilov.eu/subdomeny/old/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
header-hasici.jpg

Zákony a předpisy

Email Tisk

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

http://www.mvcr.cz/sbirka/1985/sb34-85.pdf


Zákon o požární ochraně, ve znění zákona č.:

 

Zákon č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb073-00.pdf

 

Zákon o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 Sb.

http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb073-00.pdf

 

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění zákona č.:

 

 

Vyhlášky:

Vyhláška MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb095-01.pdf

 

Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky

č. 226/2005 Sb.

 

 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb095-01.pdf

 

Vyhláška MV č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č.:

 

Vyhláška č.35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky

http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb014-07.pdf

 

Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech integrovaném záchranném systému 

http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb127-01.pdf

 

Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů, sborů podniků a členů jednotek

http://www.mvcr.cz/sbirka/2003/sb117-03.pdf

 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb065-01.pdf

 

 

Vnitřní předpisy:

Bojový řád JPO

 

http://www.mvcr.cz/hasici/izs/bojrad/index_hasici.html

 

Cvičební řád JPO 

http://www.mvcr.cz/hasici/izs/cvicrad/index_hasici.html

 

Řád chemické služby JPO 

http://www.chts.xf.cz/download/rad_chs.doc

 

Řád spojové služby - analogová síť

Řád spojové služby - analog.doc, (593kB)

 

Řád strojní služby JPO 

http://www.hzspa.cz/informace/kestazeni/rad_strojni_sluzby.pdf

 

Řád technické služby JPO 

http://www.chts.xf.cz/download/rad_ts.doc

 

Pokyn GŘ HZS ČR č. 50/5007 zásady pro výkon služby v jednotkách PO – JPO II A JPO III - zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí

http://www.hzshk.cz/cs/uvodni-strana/informace-pro-jednotky-sdh/clanek-513/

 

Metodická pomůcka MV Č. J.: PO-1590/IZS-2003 ze 30. června, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraňování následků mimořádných událostí, ve znění sdělení o opravě tiskové chyby uveřejněné ve V. v. ČR částka 7/2003

v částce 6/2003 V.v. ČR

 

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra

http://www.mvcr.cz/hasici/predpisy/int_akty_hasici.html

 

 

Ostatní:

Modul Kanga + k vyhlašování poplachu jednotce PO

Kanga+ manual.pdf, (1015.18kB)

 

Viditelnost ochranných obleků pro hasiče - ČSN EN 469.

PO.pdf, (115.97kB)

 

 

Nový web obce

cernilov 13a52