Notice: Undefined variable: sectionTitle in /users/zalohovane/7126/cernilov.eu/subdomeny/old/templates/ja_purity/index.php on line 102

Upozornění

Obec Černilov spustila nový web. Prezentace knihovny a hasičů se na něj přesunou v nejbližších dnech. Prozatím jim zůstává původní vzhled i funkčnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: Creating default object from empty value in /users/zalohovane/7126/cernilov.eu/subdomeny/old/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
header-hasici.jpg

Historie sboru

Email Tisk

K 60. výročí napsal tehdejší starosta sboru Václav Hajný mimo jiné:

„… Jako hasič poslouchám z příkazu vlastního srdce, abych mohl plniti povinnosti hasičské z lásky k bližnímu. Jako čestný muž nečekám na rozkazy a plním své povinnosti dobrovolně, vždy a všude, ihned.

Hasičstvo pomáhá každému. Nečiní rozdíly, ale vidí jen ohroženého člověka. Pomoc jeho je z lásky. Tu mluví srdce a činy.

Jsou tři hlavní zákony:    
zákon lásky
zákon oběti
zákon služby

Nechť toto vždy nosí náš sbor ve svém štítě, aby květ našich nadějí uzrál v bohatý plod.“

 hasici-hist3 
Hasičský sbor v době 2. světové války.

 Historie sboru v číslech:

1885 nařízeno aby každý člen složil slib „O věrném plnění povinností spolkových“

1886 V. Prokeš podal návrh, aby členům byla vyplácena odměna za cvičení, a sice 15 krejcarů. V roce 1888 zvýšena na 18 krejcarů. V tomto roce byl přijat i návrh, aby se sbor účastnil kostelních slavností.

1889 usneseno, aby sbor konal každoročně ples, a sice střídavě ve všech hospodách obce. Ples se konal dlouhá léta na Tři krále.

1890 přednesl jednatel sboru řídící učitel Václav Ponec první vzdělávací přednášku a sbor uspořádal tohoto roku koncert.

1891 stanoveno, aby stříkačky byly kontrolovány každý týden dohlížiteli, tzv. vodaři. Pro zimní období byly stroje opatřeny hřivním sádlem, aby nezamrzaly.

1892 se stal sbor členem župy Svatopluka Čecha v Jaroměři. V roce 1898 byla zřízena župa královehradecká, k níž sbor přistoupil.

1893 usneseno zúčastnit se pohřbu člena ve stejnokroji. Toto usnesení je zachováno do dnešní doby.

1895 28. září odevzdán slavnostně diplom čestného členství starostovi sboru a obce Janu Vachovi.

Toho roku bylo v obci 6 požárů!

1903 sbor asistoval u velkého požáru ve Skalici, kde požár zasáhl 16 čísel popisných. Toho roku ustavena Zemská hasičská jednota na sjezdu v Praze, která sdružovala 80 tisíc členů. Sjezdu se zúčastnilo za sbor 11 členů.

1904 obec postižena krupobitím. Sbor organizoval pomoc postiženým občanům.

1906 čestným členem jmenován při oslavách 25 let trvání sboru velitel sboru Josef Černý z čp. 89 za „zásluhy o vedení sboru“.

1909 jmenován čestným členem dlouholetý jednatel sboru řídící učitel Václav Ponec.

1910 starostou župy královéhradecké jmenován Václav Prokeš členem sboru. Tohoto roku konán sjezd slovenských hasičů v Lublani, kterého se zúčastnil Václav Ponec. Odměna za cvičení zvýšena na 30 a později na 50 krejcarů.

1911 zřídilo Vodní družstvo požární nádrž v obci.

1912 zřízen hasičský pěvecký kroužek.

1914 začala první světová válka a odchodem mnoha členů do války činnost sboru silně omezena – po celou dobu války.

1921 oslava 40. let trvání sboru. Tohoto roku založen samaritánský sbor.

1922 zahájeny porady o motorizaci stříkačky. Sbor měl 72 členů a 35 členů jinošské skupiny. Byl nejsilnější v župě.

1930 zakoupena motorová stříkačka. Pořízen nový stožár na sušení hadic.

1931 50. výročí založení sboru oslaveno koncertem

1934 zřízena nová hasičská zbrojnice z kůlny hospodářského družstva. Rozhodnuto zúčastnit se požáru s motorovou stříkačkou i mimo obec za úhradu pohonných hmot.

1936 poprvé sehráno sborem divadlo v sále hostince u Hojných. Zrušeno vyplácení, které bylo raritou našeho sboru.

1939 byl ve znamení reorganizace hasičstva. Přijaty jednotné stanovy, nový název „Hasičský sbor“, nově přetvořeny župy.

1940 vysílány hasičské stráže do všech zábavních podniků.

1941 tento rok byl rokem oslav 60. jubilea hasičského sboru. K oslavě byl vydán „Památník“. Vlastní oslava se konala dne 15. června dopoledne letním cvičením, odpoledne slavnostní schůzí, kde obdrželo 8 členů diplomy čestného členství za více než 40 let činnosti a 10 členů za více než 25 let činnosti v hasičských sborech.

1942 Valné hromady se nesměly konat, odpadly i volby činovníků. Protože hasičské sbory byly jediným povoleným spolkem v té době, kryly ve svých řadách protiněmeckou činnost. Zavedeny byly noční požární stráže.

1943 I když bylo několik funkcionářů hasičstva zatknuto gestapem, dovolil si jednatel při výroční schůzi protiválečný přednes. Koupeno starší auto od p. Jandíka, aby byla možnost zavěsit za něj dvoukolovou motorovou stříkačku.

1945 první schůze po osvobození se konala 8. července, kde byla uctěna památka padlým ve 2. světové válce, byly provedeny nové volby.

1946 Místní Národní výbor uvolnil potřebnou částku na koupi hasičského auta, staré již nevyhovovalo.

1947 opravy vodní nádrže kvůli špatnému stavu, pohotovost stříkačky zajištěna stálým dozorem – pověřen Ladislav Sehnoutka čp. 41.

1950 na slavnostní schůzi vzpomenutí založení spolku před 70. lety s názvem „Sbor dobrovolných hasičů“, nyní se změnil na „Místní hasičská jednota“. Velitelem požárního sboru se stal Jan Dostál, zástupce Václav Junek ml., ostatní funkce členové vykonávali jako dříve. Výcvik pod jejich vedením se zlepšil, mladí měli více zájem o soutěžení, zlepšovala se i výstroj a výzbroj.

V 50. a 60. letech se každoročně konaly výroční schůze, družstva mužů, dorostu i žáků se účastnila okrskových a okresních soutěží, kde dosahovala velmi dobrých výsledků, obsazovala zpravidla 2. a 1. místa. Došlo k adaptaci hasičské zbrojnice, opravena byla i přilehlá místnost jako spolková jízda, později došlo k přístavbě zbrojnice. Název byl změněn na „Místní jednota ČSPO“. Sboru byla v těchto letech přidělena nová automobilová stříkačka a dále požární vůz Tatra 805 a motorová stříkačka DS-16. Důraz se kladl také na preventivní prohlídky všech objektů v obci, sledoval se stav vodních nádrží v obci, členové se účastnili nočních výmlatků v JZD a mimo to konali noční strážní službu v době žní. Soutěžilo se o odznak „Vzorného požárníka“ a konaly se zájezdy na různá místa naší republiky a dokonce i do zahraničí.

 hasici-hist4

Členové zboru při stém výročí

V 70. a 80. letech odpracovali členové velké množství hodin při výpomoci obci (při výstavbě školky a místního střediska), dále při údržbě a opravě požární techniky a čištění koupaliště. Při opravě černilovského potoka a zavezení vodní nádrže „Pavlínka“. Sboru byl přidělen nový požární automobil AVIE s kompletním vybavením a poprvé v historii obce cisternový automobil. V roce 1981 proběhly oslavy sta let založení dobrovolné požární ochrany v obci, kdy vyvrcholení byl průvod obcí za přítomnosti sborů ze širokého okolí s technikou jak historickou, tak i moderní. Při této příležitosti byl také vydán almanach v počtu 500 kusů a upomínkové odznaky. Začali přibývat další mladší členové. Členská základna čítala v té době 65 mužů. Sbor dále v těchto letech zjišťoval na hřišti u koupaliště brannou hru „Plamen“ pro mladé požárníky, zúčastnilo se na šest set dětí z celého okrsku. I v těchto letech byly organizovány zájezdy se spoluúčastí místních skupiny Červeného kříže. Neúnavným organizátorem byl František Špaček. Jednota dále pořádala od roku 1945 každoročně ples a někdy i posvícenskou zábavu. Na konci 80. let byla zahájena výstavba nové požární zbrojnice.    

 Almamach_100

 

 

Nový web obce

cernilov 13a52