Čechoslovakista Rudolf Medek - nová kniha

Čtvrtek, 10 Březen 2011 12:05 Jana Žárská
Tisk
RMedekV nakladatelství Mladá fronta právě vyšla kniha mladé britské historičky Katyi Kocourek Čechoslovakista Rudolf Medek. Rudolf Medek se narodil v roce 1890 na Malém náměstí v Hradci Králové. Jeho tatínek pocházel z Divce, chodil do školy v Libranticích a za prací k sedlákům do Černilova. Manželkou Rudolfa Medka se stala dcera slavného malíře Antonína Slavíčka. Velmi známí byli i jeho synové Ivan - pozdější vídeňský zpravodaj rádia Svobodná Evropa a kancléř prezidenta V.Havla - a Mikuláš, malíř, jehož obrazy patří mezi největší skvosty Galerie moderního umění v Hradci Králové.  Jak se píše na záložce obalu knihy "autorka K.Kocourek připravila tuto knihu jako první životopisné pojednání o Rudolfu Medkovi, který byl jednou z nejpozoruhodnějších osobností meziválečného Československa. Na základě dosud málo známých archivních pramenů autorka Medka ukazuje jako reprezentanta konkrétní generace, muže vlivu v kultuře i v politice. Kniha stopuje trajektorii hlavních fází Medkova života: hodnotí převratné období první světové války a vzniku Československa, které formovalo jeho charakter a názory, a podrobně sleduje Medkovu vojenskou kariéru v kontextu politických kontroverzí, jež poznamenávaly éru první republiky". V úvodu publikace najdeme také stať Petra Pitharta Básník a voják od Zborova. Kniha vyšla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha. Místní knihovna v Černilově dostala tuto knihu jako dar od nakladatelství Mladá fronta. Pro naše čtenáře je též k dispozici útlejší kniha Děkuji, mám se dobře - vzpomínky na život nedávno zesnulého Ivana Medka. mf