Pasování prvňáčků na čtenáře 2010

Pondělí, 12 Červenec 2010 01:20 Jana Žárská
Tisk
Ve středu 23.6. 2010 se z prvňáčků černilovské ZŠ v amfiteátru Kulturního a spolkového domu oficiálně stali čtenáři. Děti musely nejprve podstoupit praktickou zkoušku ze čtení a zodpovídání důmyslných pohádkových otázek ze Stromu otázkovníku. Mnohým se málem rozklepala kolena, vždyť na správnost odpovědí osobně dohlíželi Písmenková královna, Rytíř slova a J.A.Komenský, učitel národů! Každý z prvňáčků před J.A.Komenským přísahal na prastarou knihu a sliboval, že se ke knihám bude chovat řádně a uctivě. Poté každý adept titulu "čtenář" poklekl před Rytířem slova a ten jej před zraky Písmenkové královny pasoval mečem na čtenáře opravdového. Slavnostní přípitek už pozvedali všichni se šerpou "Čtenář 2010". Za zvuku fanfár odcházeli teď už skuteční čtenáři zpátky do školy a v podpaží třímali dárek od černilovské knihovny. A to jaký? Přeci předmět plný písmenek přesně pro prvňáky!
dveepchodBaru_Mpsaha psmenkov_krlovna_2010pasovnppitek Kubv_proslovvichni