Účastníme se benchmarkingu

Úterý, 16 Květen 2017 14:56 Jana Žárská
Tisk

Již počtvrté se účastníme BENCHMARKINGU - http://www.benchmarkingknihoven.cz/ - vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven 

Pokud toto slovo neznáte, zde je krátké vysvětlení z wikipedie:

"Benchmarking je nástroj strategického managementu, se kterým poprvé přišla firma Xerox Corporation na počátku 80. let 20. století.

 Jedná se o nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit....Smyslem benchmarkingu je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení vlastních nedostatků. Součástí zlepšení by mělo být i učení se od konkurenčních společností.

Hlavní zásady

  1. zásada čínského generála Sun-c (cca 500 př. n. l.): Jestliže znáš svého nepřítele a znáš-li i sám sebe, nemusíš se bát o výsledek stovky bitev.
  2. zásada: Buď nejlepším z nejlepších."

:-D

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Benchmarking