Upozornění

Obec Černilov spustila nový web. Prezentace knihovny a hasičů se na něj přesunou v nejbližších dnech. Prozatím jim zůstává původní vzhled i funkčnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header.jpg

Historie knihovny

Tisk

První zmínky o knihovně v Černilově jsou z počátku 20. století. Původně "Čtenářská beseda" byla umístěna v domku u Bečků, v hospodě "U Půhoných", později již Obecní knihovna sídlila v budově tehdejšího Obecního úřadu. V roce 1954 byla přestěhována do budovy "staré školy", kde funkci knihovníka vykonával učitel Bohuslav Kříž. V nezjištěném roce byla knihovna přestěhována do budovy tehdejšího Místního národního výboru. Funkci knihovníka v té době zastával Petr Sysel. V roce 1974 prošla celá budova rozsáhlou rekonstrukcí. Knihovna získala další prostory a v roce 1975 byla slavnostně otevřena a v těchto prostorách sídlí dodnes. Černilovská knihovna měla velký počet zapsaných čtenářů knih2a také velké množství výpůjček. Od roku 1971 do roku 1980 byla knihovnou poloprofesionální. Její vedoucí, paní Hana Němcová, byla jako jediná zástupkyně vesnických knihoven zvána na porady do Okresní knihovny v Hradci Králové. Od 1. ledna 1980 se knihovna profesionalizuje a současně se stává knihovnou střediskovou, která řídí knihovny s dobrovolnými knihovníky v Bukovině, Lejšovce, Libníkovicích, Libranticích, Libřicích a ve Výravě. Pro malý zájem čtenářů byla knihovna v Bukovině časem zrušena.

Od 1. ledna 2003 je knihovna plně pod správou obce jako její organizační složka. Slouží obyvatelům obce s více než 2000 obyvateli. Má oddělení pro dospělé a dětské čtenáře. Absenčně se půjčuje beletrie, naučná literatura a periodika, prezenčně CD-ROMy. Veřejnosti přístupný INTERNET je po dohodě i mimo výpůjční dobu. Současně knihovna metodicky řídí a zpracovává výměnný fond pro obecní knihovny v Jeníkovicích, Lejšovce, Libníkovicích, Libranticích , Libřicích a ve Výravě.

 

 

Nový web obce

cernilov 13a52